Home     Links     Contact     Crew     Colofon     VSN

 website voor ouders van kinderen met een spierziekte

Extra geld

Door alle aanpassingen in het dagelijks leven kost het opvoeden van een kind met een spierziekte vaak extra geld. Een deel van die kosten kun je via de overheid en ziektekostenverzekering vergoed krijgen, maar soms moet je een beroep doen op speciale particuliere fondsen om het financieel te redden. Omdat de regelingen vaak veranderen, noemen we er een aantal en verwijzen we naar de website van de VSN (www.vsn.nl) voor de meest actuele informatie.

  • Tegemoetkoming onderhoudskosten gehandicapte kinderen (TOG): zie www.svb.nl.
  • Belastingaftrek in verband met uitgaven wegens chronische ziekte boven een bepaald bedrag uitgegeven hebt: zie www.belastingdienst.nl.
  • Woningaanpassing, vervoersmiddelen en huishoudelijke hulp: via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bij de gemeente. Vraag zo nodig advies aan de regionaal consulent van de VSN: www.vsn.nl of achterin het verenigingsblad Contact.
  • Hulpmiddelen via de ziektekostenverzekeraar: afhankelijk van je verzekering en verzekeraar.
  • Thuiszorg en andere vormen van hulp en begeleiding: een indicatie aanvragen via de huisarts bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Persoonsgebonden budget (PGB)
Je kunt de zorg voor je kind ook zelf regelen via een persoonsgebonden budget. Dan ben je niet afhankelijk van een zorginstelling, maar kun je zelf bepalen wie je voor een bepaalde taak inschakelt. Dat geeft extra administratief werk, maar ook vrijheid. Vanaf een bepaalde leeftijd kan je kind zelf zijn budget beheren.
Meer informatie over het PGB is te vinden op de website van de VSN en bij de vereniging voor budgethouders Per Saldo: www.pgb.nl

Particuliere fondsen
Voor kosten die niet via de ziektekostenverzekeraar of de gemeente worden vergoed, kun je soms een eenmalige bijdrage krijgen uit een particulier fonds. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra kosten die je maakt voor vakantie, recreatie, vervoer, woningaanpassing en -inrichting of computergebruik.

De meeste fondsen krijgen hun geld uit collectes en particuliere giften en zijn bedoeld voor mensen met een bepaalde ziekte of handicap. Voor mensen met een spierziekte is dat het Prinses Beatrix Fonds.
De schenkingen van fondsen aan individuele personen lopen via het ANGO Fonds. Je kunt daar zelf geen aanvraag doen. Daarvoor heb je een erkende onafhankelijke hulpverlener nodig, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of iemand van MEE. Die moet op een speciaal aanvraagformulier van het ANGO Fonds een aanvraag doet bij het Prinses Beatrix Fonds. Die hulpverlener moet ook een rapport schrijven over je situatie. De ANGO handelt de aanvraag af en stuurt je daarover bericht.

Zoeken


Extra geld

Meike - van het kastje naar...
Als ik geld kreeg voor al het "werk" wat ik moet verrichten om alles geregeld...

Links