Home     Links     Contact     Crew     Colofon     VSN

 website voor ouders van kinderen met een spierziekte

De basisschool: regulier...

De keuze tussen regulier en speciaal onderwijs hangt van veel persoonlijke factoren af.
Het is een kwestie van de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen.

Het regulier onderwijs

Voordelen van het regulier onderwijs zijn:

 • De school is dichtbij huis, dus je kind groeit op in zijn eigen buurt, went aan de buitenwereld, raakt niet ge´soleerd of 'verbannen' naar de wereld van de gehandicapten.
 • Je kind krijgt gemakkelijker vriendjes die in de buurt wonen.
 • Je kind volgt hetzelfde type onderwijs als leeftijdgenootjes zonder spierziekte en heeft daardoor betere kansen in het voortgezet onderwijs.
 • Je kind kan zelf naar school gaan of door jou gebracht worden.
 • Het is gemakkelijker om met de leerkracht te overleggen.
 • De school kan advies en ambulante begeleiding krijgen van het speciaal onderwijs.

Nadelen van het regulier onderwijs zijn:

 • Je bent afhankelijk van de moeite die een school wil doen voor aanpassingen van het gebouw en het lesprogramma of voor hulpmiddelen.
 • Je kind heeft door zijn spierziekte een uitzonderingspositie op school omdat hij niet overal aan mee kan doen.
 • De kans bestaat dat je kind eerder gepest wordt dan niet-gehandicapte kinderen.
 • De combinatie met therapieŰn en medische controles kan lastig zijn omdat die niet op school plaatsvinden en je die dus zelf moet regelen.
 • Als ouder moet je zelf veel doen: op de school actief meedenken over oplossingen, mensen blijven informeren over de gezondheid en het welzijn van je kind en alert blijven op dingen die misgaan.

Het speciaal onderwijs

Voordelen van het speciaal onderwijs zijn:

 • De leerkrachten hebben veel ervaring en deskundigheid rond kinderen met een handicap en daarom kun je veel aan hen overlaten.
 • De klassen zijn klein en je kind krijgt veel aandacht, vooral ook op het gebied van zijn sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Je kind groeit op tussen andere kinderen met een handicap en is daarom geen uitzondering op de andere kinderen op school. Dat is goed voor zijn zelfvertrouwen.
 • De schoolgebouwen zijn helemaal afgestemd op kinderen met een handicap en hebben alle voorzieningen en hulpmiddelen die je kind nodig heeft bij de hand.
 • Door de intensieve samenwerking met revalidatiecentra kan het onderwijs goed gecombineerd worden met therapie en medische controles zodat je niet zelf steeds buiten school met je kind naar allerlei afspraken moet.

Nadelen van het speciaal onderwijs zijn:

 • De school ligt vaak ver van huis zodat je kind met een busje moet worden opgehaald of zelfs naar een internaat moet verhuizen. Dat maakt het lastig om vriendjes in de buurt te houden.
 • Het bezoeken van een speciale school kan je kind in de woonomgeving een negatief stempel geven kan leiden tot pesten.
 • De schoolprestaties van je kind zouden kunnen achterblijven door de aandacht voor therapie en de nadruk op de sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Het speciaal basisonderwijs bereidt kinderen meestal alleen voor op voorgezet onderwijs op VMBO-niveau. Als je kind een hogere opleiding wil volgen, kan hij problemen krijgen met de aansluiting op het vervolgonderwijs.
 • De beschermde wereld van de school kan het voor je kind moeilijker maken om zich later te leren handhaven in de buitenwereld waar hardere regels gelden.
 • De kans bestaat dat je als ouder alleen al door de afstand minder betrokken bent bij wat er op school gebeurt en minder mogelijkheden hebt om met de leerkrachten te overleggen dan bij een reguliere school in de buurt.

Een reguliere basisschool kiezen
Kinderen met een beperking kunnen zo nodig ambulante begeleiding op de reguliere basisschool krijgen. Die wordt betaald uit een persoonlijk budget, het zogeheten 'rugzakje'. Een Regionaal Expertise Centrum (REC) beoordeelt of je kind daarvoor in aanmerking komt.
Niet iedere reguliere basisschool in je omgeving is bereid of in staat maatregelen te treffen voor de komst van een kind met een spierziekte. Daarom is het verstandig je goed op het kiezen van een school voor te bereiden.
Zaken die geregeld moeten worden, zijn bijvoorbeeld:

 • eten en drinken, medicijnen en hulpmiddelen;
 • combinatie van school met afspraken bij fysio- en ergotherapie, logopedie en medische controles;
 • aanpassingen in de gymles en tijdens het spelen;
 • aandachtspunten voor de leerkracht;
 • organisatorische en technische zaken op school, bijvoorbeeld bij gebruik van een rolstoel;
 • aanpassingen in het gebouw, bijvoorbeeld aan de toiletten of in de vorm van een (trap)lift.

Scholen kunnen aanpassingen vergoed krijgen bij de gemeente, maar moeten daar wel zelf moeite voor doen. De leerkrachten moeten bereid zijn het onderwijs op je kind af te stemmen en met de ambulante begeleider te overleggen. Wanneer ze opzien tegen de extra werkbelasting kun je eventueel ook een persoonlijk begeleider voor je kind inschakelen, bijvoorbeeld met behulp van een persoonsgebonden budget.

Uitleg over de ziekte
Klasgenootjes en ouders kun je uitleggen dat je kind door zijn ziekte in bepaalde opzichten wel anders is, maar verder hetzelfde als andere kinderen. Bekijk in elke klas opnieuw of je weer uitleg over de ziekte moet geven. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat je kind minder kan of omdat hij in de klas komt met kinderen die hem nog niet kennen.
De VSN heeft een speciaal lespakket met de titel Spieren gemaakt dat bestaat uit een video, leerlingenboekjes voor de midden- en de bovenbouw en een docentenhandleiding. Meer informatie over dat lespakket is te vinden op www.vsn.nl/publicaties.

Contact met school op afstand
Als je kind langere tijd in een ziekenhuis of revalidatiecentrum is opgenomen of ziek thuis is, kan hij een leerachterstand oplopen en de contacten met klasgenoten gaan missen.
De school waarop hij zit moet dan regelen dat hij toch onderwijs krijgt. Een regionale onderwijsbegeleidingsdienst kan daarbij helpen.

Nog lang niet alle scholen hebben ervaring met onderwijs aan zieke kinderen. Als de school van je kind de weg niet weet, kun je ook zelf contact opnemen met ZIEZON, het landelijk netwerk ziek zijn&onderwijs (www.ziezon.nl). Een regionale consulent kan de school van je kind benaderen en zorgen voor continu´teit als je kind langdurig ziek is.
In een aantal regio's zijn speciale digitale projecten opgezet om het contact tussen school en kind te onderhouden. De regionale consulenten van ZIEZON weten waar die projecten te vinden zijn. Daarnaast bestaat sinds een paar jaar ook de digitale wereldschool die te vinden is op www.wereldschool.nl.

De academische kinderziekenhuizen hebben vaak eigen onderwijsvoorzieningen. Voor het contact met hun thuisschool kunnen kinderen daar de webschool gebruiken: www.webschool.nl. Via internet kunnen de onderwijzers van de thuisscholen in heel Nederland samen met de onderwijzers van de kinderziekenhuizen lesplannen voor zieke kinderen maken. De kinderen kunnen niet alleen rekenen of taalspelletjes doen, maar ook tekenen of naar de virtuele speelplaats gaan. Ze kunnen zelfs met een minicamera in hun klas kijken. Zo hoeven ze hun eigen school geen dag te missen. Inschrijven kan via internet met de computer thuis of op school.

Zoeken


Links

Ervaringen

Van rugzak naar passend...

Mijn zoon gaat na de zomervakantie naar groep 6 van een reguliere...
Dinands avonturen op de...

Dinand had nog 3 weken langer vakantie dan de rest van het gezin omdat hij...
Begrijpend lezen....

Begrijpend luisteren!
Mijn zoon kwam vandaag weer...