Nieuws     Agenda     Links     Contact     Crew     Colofon     VSN

 website voor ouders van kinderen met een spierziekte

Opgroeien

Een kind met een spierziekte ontwikkelt zich in bepaalde opzichten anders dan leeftijdgenootjes. Wat dat verschil met andere kinderen precies inhoudt, hangt af van het type spierziekte. Ook maakt het uit op welke leeftijd de spierziekte zich openbaart. Een kind met een spierziekte leert al jong te incasseren, vooral als hij in de loop van zijn kinderjaren spierkracht verliest, activiteiten moet opgeven en aangewezen raakt op hulpmiddelen. Het bevorderen van een positief zelfbeeld is daarom juist bij een kind met een spierziekte een belangrijk houvast in de opvoeding.

Zoeken


Nieuws

Links