Nieuws     Agenda     Links     Contact     Crew     Colofon     VSN

 website voor ouders van kinderen met een spierziekteVan rugzak naar passend onderwijs
School en werk: De basisschool - gewoon of speciaal?
Door: Anna

Mijn zoon gaat na de zomervakantie naar groep 6 van een reguliere basisschool. Sander heeft een spierziekte en tot 1 augustus 2014 had hij een leerlinggebonden budget, oftewel het "rugzakje". We zitten met Sander in de overgang naar het passend onderwijs. Het scheelt dat we al een tijdje in de molen zitten, en ook is de beschikking voor de komende drie jaar (een indicatiestelling) al binnen. Maar het is wel spannend of de begeleiding die we tot nu kregen van de ambulante begeleiding doorgezet wordt. Een samenwerkingsverband is al wel gevormd, maar nog niet echt uitgewerkt. Er zijn dus nog veel vraagtekens.

Tot nu toe hadden we een ambulant begeleider waar we het goed mee konden vinden en was de samenwerking met de leerkrachten en de intern begeleider van de school prima. Het lijkt erop dat de begeleiding die we tot nu toe kregen na de vakantie gewoon wordt voortgezet. Omdat Sander na de vakantie naar een andere locatie gaat is er net voor de vakantie veel extra overleg geweest, en is bij de keuze van het klaslokaal rekening gehouden met de behoeften van onze zoon. Zo is gekozen voor een klaslokaal beneden en wordt de toegang aangepast zodat hij makkelijker met zijn driewielfiets naar binnen kan en in de toekomst goed kan manoeuvreren met een rolstoel.

Voor mij zijn het vooral de bezuinigen op het speciaal onderwijs die zorgen baren. Het lijkt wel of de specialisten worden wegbezuinigd, terwijl de specialistische hulp die sommige kinderen nodig hebben bij het regulier onderwijs nog niet echt wordt ingevuld. Ik kan me voorstellen dat dit voor ouders die zich moeten orienteren op de schoolkeuze erg lastig is. Zelf ben ik nog steeds blij met de keuze voor het 'regulier' onderwijs. Ik heb net iets te vaak jong volwassenen met een spierziekte horen zeggen: “Eigenlijk was ik toch liever naar de gewone school gegaan.” En als dat ook kan, vind ik dat je dat als ouder toch ook echt moet proberen.

Met Sander gaat het goed op school, hij komt goed mee en kan het goed vinden met zijn klasgenoten. Sociaal-emotioneel is het soms wat lastig omdat hij bepaalde dingen gewoon niet kan, zoals netjes schrijven en voluit meedoen met buiten spelen en de gymles. Hij is zich toch behoorlijk bewust van zijn anders zijn...en hij wil het liefst net zo zijn als zijn klasgenoten.« Naar overzicht
Zoeken