Nieuws     Agenda     Links     Contact     Crew     Colofon     VSN

 website voor ouders van kinderen met een spierziekte

Zorgen over, zorgen voor...De leerling met een zieke broer of zus
2 januari 2015

Broers en zussen (brussen) hebben een heel bijzondere band. Ze groeien met elkaar op en leren veel van elkaar. De omgang tussen brussen speelt een grote rol bij de ontwikkeling van vaardigheden op sociaal-emotioneel gebied. Wanneer één van de kinderen chronisch ziek is of wordt, verandert er veel binnen het gezin. De brus krijgt vaak een andere positie en rol. Door de ziekte ontstaan er zorgen en gaat er veel aandacht naar het zieke kind.

School is voor brussen een vertrouwde omgeving, die hen structuur en veiligheid biedt. Het is daarom van belang dat het normale schoolleven zoveel mogelijk doorgaat. De brochure "Zorgen over, zorgen voor..." is speciaal samengesteld voor leraren in het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs, die te maken krijgen met brussen van een kind met een chronische ziekte.

Het boekje geeft leerkrachten informatie over de ondersteuning en begeleiding van brussen op school, en kan voor ouders van brussen ook interessant zijn. De brochure is te downloaden vanaf de website van Ziezon: Zorgen over, zorgen voor...De leerling met een zieke broer of zus. Meer informatie over ziek zijn en onderwijs vind je op de website van Ziezon.

 
« Naar overzicht
Zoeken